Työtehtävät ja työpaikat

Suuri osa farmakologeista työskentelee lääketeollisuudessa, yliopistoissa tai lääkelaitoksessa. Farmakologia on tieteenala, joka tutkii lääkeaineiden, lääkeaine-ehdokkaiden ja myös muiden kemiallisten yhdisteiden hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia eläviin kudoksiin ja elävään elimistöön. Se pyrkii selvittämään aineiden vaikutusmekanismeja molekyyli- ja solutasolla. Se tutkii myös aineiden vaiheita elimistössä ajan funktiona (esim. imeytymis- ja erittymisnopeutta). Farmakologia on keskeinen tieteenala mm. uusien lääkeaineiden kehittämisessä. Kliininen farmakologia tutkii lääkeaineen vaikutuksia potilaisiin ja vaiheita heissä tavoitteenaan mahdollisimman tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon saavuttaminen. 

Koulutus

Koulutusta farmakologiassa annetaan pääasiassa niitä terveydenhuollon ammattitutkintoja varten, joihin liittyy lääkkeiden käyttöä. Farmakologin tutkintoa ei ole, mutta kaikkein erikoistuneimpia farmakologiaan ovat farmakologiassa tohtorintutkinnon suorittaneet lääkärit sekä farmakologia pääaineenaan valmistuneet proviisorit. Paljon koulutusta saavat myös farmaseutit, ja koulutusta voidaan antaa myös mm. laboranteille. Kliinisen farmakologian tutkinto on sen sijaan olemassa, mutta sen voivat suorittaa vain lääkärit.

Alan vaatimukset

Farmakologinen tutkimus on erittäin kansainvälistä. Farmakologin on pystyttävä seuraamaan alan kansainvälistä kehitystä ja tutkimusta ja pystyttävä omaksumaan uutta tietoa sekä uusiutumaan itse. Työ edellyttää itsenäistä ja oma-aloitteista sekä pitkäjänteistä työskentelyä. Tehtävät edellyttävät kielitaitoa ainakin yhdessä vieraassa kielessä.