Jäsentietojen päivitys

Farmakologia eli lääkeaineoppi on tieteenala, jonka keskeisin tehtävä on selvittää, kuinka lääkeaineet vaikuttavat ja mitä seikkoja on otettava huomioon lääkkeitä käytettäessä. Suomen Farmakologiyhdistyksen tarkoituksena on toimia farmakologiaa harrastavien yhteenliittymänä sekä edistää farmakologian ja sen lähialojen kehitystä Suomessa järjestämällä tieteellisiä esitelmätilaisuuksia ja kokouksia. Yhdistykseen kuuluu noin 500 varsinaista jäsentä, joiden lisäksi yhdistyksellä on kunnia- ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 7 muuta jäsentä. Yhdistys kokoontuu johtokunnan kokoonkutsumana tarpeen vaatiessa. Vuosikokous pidetään yleensä huhtikuussa.


Suomen kansallinen farmakologian komitea toimii Suomen Farmakologiyhdistyksen (SFY) yhteydessä. Kansalliskomitea on kahden kansainvälisen farmakologian kattojärjestön EPHAR:n (The European Federation of Pharmacological Societies) ja IUPHAR:n (The International Union of Basic and Clinical Pharmacology) kansallinen yhteistyöelin.


Mitä farmakologit tekevät?

Suomen Farmakologiyhdistyksen säännöt