1/2018:

Suomen Farmakologiyhdistyksen matka-apurahojen hakuilmoitus

Suomen Farmakologiyhdistyksen matka-apurahat ovat haettavissa 13.4.2018 mennessä. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti kansainvälisiin kongresseihin osallistumista varten. Apurahahaku toteutetaan yhteistyössä Lääketutkimussäätiön kanssa käyttäen sähköistä hakulomaketta:

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/18623/lomake.html

Matka-apurahan saaja sitoutuu toimittamaan matkansa jälkeen vapaamuotoisen matkaraportin (vähintään yksi A4-sivu) ja selvityksen apurahan käytöstä (kuitit liitteeksi) Suomen Farmakologiyhdistyksen sihteerille (sihteeri@sfy.fi).

Apurahaa ei myönnetä, mikäli aikaisemmin myönnetystä apurahasta ei ole toimitettu raporttia. SFY:n matka-apuraha voidaan myöntää vain SFY:n jäsenille.

Apurahoista päätetään huhtikuussa 2018 ja apurahan saajille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Suomen Farmakologiyhdistyksen johtokunta

 *****

Travel grants of the Finnish Pharmacological Society

The Finnish Pharmacological Society opens call for travel grant applications. Deadline for applications is 13.4.2018. Travel grants are intended mainly for international congresses. The call is arranged in collaboration with the Drug Research Foundation (Lääketutkimussäätiö) by using an electronic application form:

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/18623/lomake.html

The recipient of a grant has to deliver a free-form report and declaration of the use of grant (incl. receipts) to the Society (sihteeri@sfy.fi).

A grant will not be given if a report has not been submitted of a previous grant. The Finnish Pharmacological Society grants will be given to Society members only.

Decisions will be made in April 2018 and the recipients will be informed by email.

The Board of the Finnish Pharmacological Society

1/2018:

Suomen Lääketutkimussäätiön matka-apurahojen hakuilmoitus

Lääketutkimussäätiö julistaa haettavaksi matka-apurahoja nuorille tutkijoille. Vuoden 2018 matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti kansainvälisiin farmakologian kongresseihin osallistumista varten.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 13.4.2018 mennessä käyttäen sähköistä lomaketta

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/18623/lomake.html 

Hakemuksessa tulee ilmetä myös muut samaan tarkoitukseen haetut/myönnetyt apurahat. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenyys otetaan huomioon matka-apurahoja myönnettäessä.

Matka-apurahan saaja sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen matkakertomuksen (vähintään yksi A4-sivu) Lääketutkimussäätiön asiamiehelle matkansa jälkeen. Apurahaa ei myönnetä, mikäli aiemmin myönnetystä apurahasta ei ole toimitettu matkaraporttia.

Apurahoista päätetään Lääketutkimussäätiön kokouksessa huhtikuussa 2018. Apurahojen saajille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse (osoite hakemukseen) huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Raunio (hannu.raunio@uef.fi).

Lääketutkimussäätiön hallitus

1/2016:

Suomen Farmakologiyhdistyksen matka-apurahojen hakuilmoitus

Suomen farmakologiyhdistyksen matka-apurahat ovat haettavissa 29.2.2016 mennessä. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti kansainvälisiä kongresseja varten. Apurahahaku toteutetaan yhteistyössä Lääketutkimussäätiön kanssa sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/65520/lomake.html. Vaihtoehtoisesti Lääketutkimussäätiön hallitukselle osoitetun hakemuksen voi toimittaa postitse Lääketutkimussäätiön asiamiehelle osoitteella:

Dos. Esko Kankuri
Farmakologian osasto
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Matka-apurahan saaja sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen matkakertomuksen ja selvityksen apurahan käytöstä Suomen farmakologiyhdistyksen sihteerille sihteeri(ät)sfy.fi. Apurahaa ei myönnetä, mikäli aikaisemmin myönnetystä apurahasta ei ole toimitettu raporttia. SFY:n matka-apuraha voidaan myöntää vain SFY:n jäsenille.

Apurahojen saajista päätetään huhti-toukokuussa ja apurahan saajille ilmoitetaan sähköpostitse (muista laittaa sähköpostiosoite hakemukseen!).

Suomen farmakologiyhdistyksen johtokunta

******

The Finnish Pharmacological Society opens call for travel grant applications. Deadline for applications is 29.2.2016. Travel grants are intended mainly for international congresses. The call will be arranged in collaboration with Foundation for Drug Research (Lääketutkimussäätiö) by using electronic application form https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/65520/lomake.html. Alternatively, you may send your application (addressed to the Board of the Foundation for Drug Research) to:

Dos. Esko Kankuri
Farmakologian osasto
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

The recipient of a grant has to deliver a free-form report and declaration of the use of grant to the Society sihteeri(ät)sfy.fi.

Decisions will be made in April-May and the recipients will be informed by email.

The Board of the Finnish Pharmacological Society


1/2016:

Suomen Lääketutkimussäätiön matka-apurahojen hakuilmoitus

Lääketutkimussäätiö julistaa haettavaksi matka­‐apurahoja nuorille
tutkijoille. Vuoden 2016 matka-apurahat tullaan myöntämään ensisijaisesti kansainvälisiin kongresseihin osallistumista varten.
Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 29.2.2016
mennessä käyttäen sähköistä lomaketta https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/65520/lomake.html.
Vaihtoehtoisesti hakemukset tulee toimittaa säätiön asiamiehelle:

Dos. Esko Kankuri,
Farmakologian osasto,
PL 63 (Haartmaninkatu 8),
00014
Helsingin yliopisto.

Hakemuksen tulee olla vapaamuotoinen mutta sisältää oleellinen
jäsenneltynä; mitta enintään 2 sivua + kongressiin lähetettävä
abstrakti (älä liitä ansioluetteloa tai nimikirjanotetta). Hakemuksessa
tulee ilmetä myös muut samaan tarkoitukseen haetut/myönnetyt apurahat. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenyys otetaan
huomioon matka-­‐apurahoja myönnettäessä. Matka-­‐apurahan
saaja sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen matkakertomuksen
Lääketutkimussäätiön asiamiehelle matkansa jälkeen. Apurahaa
ei pääasiassa myönnetä, mikäli aiemmin myönnetystä apurahasta
ei ole toimitettu matkaraporttia. Apurahoista päätetään Lääketutkimussäätiön kokouksessa huhti-­toukokuussa 2016.
Apurahojen saajille ilmoitetaan asiasta (e-­mail -­osoite hakemukseen).

Lisätietoja saa:
esko.kankuri(ät)helsinki.fi.

Hakukuulutus pdf-muodossa täällä.

Lääketutkimussäätiön hallitus


1/2016:

Lääketehdas Orion Pharman tunnustusapuraha

Lääketehdas Orion Pharman tunnustusapuraha Apurahan tarkoituksena
on tukea farmakologian tutkimuksessa ja opetuksessa ansioitunutta
henkilöä. Apurahan suuruus on 2.500€.

Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenten toivotaan esittävän perusteltuja
ehdotuksia Lääketutkimussäätiön hallitukselle vuoden 2016 tunnustusapurahan
saajaksi.

Ehdotukset tulee toimittaa 15.3.2016 mennessä säätiön asiamiehelle:

Dos. Esko Kankuri,
Lääketieteellinen tiedekunta,
Farmakologian osasto,
PL 63 (Haartmaninkatu 8),
00014
Helsingin yliopisto.

Lisätietoja antaa asiamies (esko.kankuri(ät)helsinki.fi
tai puh. 029­‐41­‐25336).

Hakukuuluts pdf-muodossa täällä.